Avrupa Birliği Sivil Düşün programı olarak başlattığımız dünyalar. girişiminin en önemli aşamalarından biri olan topluluk kuluçkası çok yakında başlıyor. Dünyanın ortak meseleleri için kafa yorup adım atarken, topluluklardan kuvvet ve ilham almak nasıl mümkün olur? Daha dayanıklı ve üretken topluluklar oluşturmak neyi değiştirir, nasıl kotarılır?

Temmuz 2022’de bu soruların cevaplarını hep birlikte aramak üzere yola çıkan dünyalar. , 360 derecelik bir hazırlanma-geliştirme-gerçekleştirme programı ile karşınızda.

Haziran-Ekim 2023 arasında hayata geçecek olan topluluk kuluçkası, topluluklardan güç almak ve onlara güç aktarmak yolunda eğitim, kılavuzluk, destek sağlayacağı ekiplerini arıyor.

topluluk nedir?

Topluluk deyince bizim gözümüzün önüne gelen resimde, herkesin birbirini güçlendirdiği, kendi içinde yetkileri dağıtabilen, ortak karar alabilen, eşitlerin var olduğu bir birliktelik var. Bu birliktelik insanların bir araya gelip ilişki kurmasıyla başlıyor.

Buna sebep bazen ortak bir ihtiyacı karşılamak, bazen bir sorunu çözmek ya da bir fırsattan yararlanmak, bazen de değerli bir şey yaratmak veya hayatı daha iyi hale getirmek olabiliyor. Ortak değer, çıkar ya da amaçlar etrafında buluşan bu insanlar, birlikte karar verip harekete geçtikçe, güçlenip fikirleri, durumları, başka insanları etkiledikçe, hem birbirlerine hem topluluklarına daha çok bağlı hissetmeye başlıyorlar.

Bizim topluluk resmimizin merkezinde insanlar duruyor. Evet, birlik her zaman kuvvet doğurur. Ancak topluluğun kuvvetini nasıl kullanacağına insanlar yön verir. Onların ihtiyaçları, endişeleri ve çıkarları değiştikçe birlikte çalıştıkları şeyler de değişir. Toplulukları, bir misyona hizmet etmek için var olan resmi kuruluşlardan ayıran da bu değil mi? Misyona ulaşıldığında, kuruluşa duyulan ihtiyaç ortadan kalkar. Oysa topluluklar, kendilerini değişen ihtiyaçlara göre konumlandırabildikleri sürece yola devam edebilirler.

topluluk kuluçkası nedir?

Topluluklardan güç almak ve onlara güç aktarmak yolunda eğitim, kılavuzluk, destek sağlayan; bakış açısı, yöntem, bilgi, beceri, donanım kazandıran bütüncül bir program.
Topluluk kuluçkası, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı olarak Temmuz 2022’de başlattığımız bir yıllık dünyalar. girişiminin en önemli bölümünü oluşturuyor. Haziran-Ekim 2023 arasında gerçekleşecek olan dünyalar. topluluk kuluçkası, eğitimler, birebir mentor görüşmeleri, yol planı çalışmaları ve ekiplerin birbirinden ve uzmanlardan geribildirim alma süreci ile Sivil Düşün topluluk desteği için başvuru iletme aşamalarını içeriyor. 

Topluluk kuluçkası, hakları koruyup yaşatmak için çaba üretecek yeni topluluklar kurmak ya da var olanları dayanıklı, esnek ve kalıcı hale getirmek isteyen katılımcılarına, 360 derecelik bir hazırlanma-geliştirme-gerçekleştirme deneyimi sunmayı hedefliyor. Bu tarafıyla topluluk kuluçkasına, yeni dünyalar kurma, var olanlara yeniden yaşam verme kampı da denebilir.

Programa, en az üç kişiden oluşan ekiplerle başvuru iletmek mümkün. Sivil Düşün, başvurucu ekip içindeki herkesi topluluk öncüsü olarak kabul ediyor. Aday ekipler, online ortamda dolduracakları form ve bu forma gömülü olarak gönderecekleri video mesajlarını 14 Aralık 2022- 17 Ocak 2023 tarihleri arasında ileterek başvuru yapabilecek. 

önemli not: dünyalar. topluluk kuluçkasının katılımcısı olmak, Sivil Düşün genel destekleri için belirlenmiş olan toplamda 10 bin Euroluk başvuru iletme kotasına dair durumunuzu etkilemeyecek.

topluluk öncüsü kimdir?

Aslında bu ifade, sözlüğü açıp baktığınızda karşılığı olan bir anlama sahip değil. Yani biraz bizim icadımız. 🙂

Peki topluluk öncüsü derken kimlerden bahsediyoruz?

adım adım kuluçka yolculuğu

Topluluk öncülerinden oluşan ekipler, katılımcı olmaları durumunda, öncelikle toplulukları ve çalışmalarını daha güçlü hale getirecek eğitimlere katılacaklar. Topluluk oluşturmanın temel dinamiklerinin sunulacağı eğitimlerin ardından mentorlardan kılavuzluk alma süreci başlayacak. Mart-Mayıs 2023 arasında katılımcılar, mentorlarıyla en az beş buçuk günlük birebir görüşme ve çalışmalar yürütecek. Bu süreçte mentorlar;

Her katılımcı ekip, bu sürecin sonunda hazırladıkları yol planlarını önce diğer ekiplerle paylaşarak fikir alışverişinde bulunacak, sonra uzmanlara sunacak.

Uzmanlar, Sivil Düşün desteğinden doğrudan faydalanabilecek ilk üç çalışmayı belirleyecek. İlk üçe giremeyen çalışmalar, uzmanların geribildirimleri ışığında son haline getirilecek. İsteyen ekipler çalışmalarını geliştirerek Sivil Düşün’e destek başvurusu iletebilecek. Bu başvurular, ilk üç ekibin çalışmasından farklı olarak doğrudan onay almak yerine, Sivil Düşün’ün genel destek kriterlerine göre değerlendirmeden geçecek.  

kimler başvurabilir?

Programa bireysel başvuru kabul edilmiyor, en az üç kişiden oluşan ekipler başvuru iletebiliyor. Topluluğunuz daha kalabalık olabilir ancak topluluk kuluçkasına en fazla beş kişiyle başvurulabilirsiniz. Sivil Düşün, başvurucu ekip içindeki herkesi topluluk öncüsü olarak kabul ediyor. (Topluluk öncüsü kimdir sorusunun cevabı için tıklayın.) Başvuru formunun, programa katılım göstermek isteyen tüm ekip üyelerinin katkılarıyla doldurulması gerekiyor.

Ekipler, kar amacı gütmeyen bir topluluk (dijital, kültürel, coğrafi vb.) adına veya bir sivil toplum1 örgütünü temsilen başvuru iletebiliyor.

Başvurucu ekiplerin aşağıdaki üç amaçtan biri veya birden fazlası için birlikte çalışmayı taahhüt etmesi bekleniyor:

yeni bir topluluk kurmak

mevcut bir topluluğu güçlendirmek

topluluk oluşturma yaklaşımını mevcut bir sivil toplum örgütünde uygulamak / yaklaşımın ilgili örgütte benimsenmesini sağlamak

Başvuru ileten ekiplerin Avrupa Birliği ve Sivil Düşün’ün değer ve prensiplerini paylaşmayı, yanı sıra toplululuk kuluçkasının  tüm aşamalarını tamamlamayı kabul etmiş sayılıyorlar. (Programa, bunları kabul etmiş olma sorumluluğuyla katılmaları bekleniyor)

[1] Dernek, vakıf, sivil inisiyatif, ağ veya platformlar, üniversitelerin hak odaklı çalışma yürüten sivil toplum birim veya merkezleri, federasyon, konfederasyon, kar amacı gütmeyen kooperatif veya işletmeler, sendika, meslek örgütü, baro, kent konseyi

nasıl başvurulur?

Topluluk kuluçkasına başvurmak için bir online form doldurarak göndermek yeterli. Form içinde, başvurucuların motivasyonlarını değerlendiren soruların yanı sıra, video mesaj çekip iletilmesini sağlayan bir alan da mevcut.

Başvuruların geçerli sayılabilmesi için tüm soruların eksiksiz yanıtlanması ve formdaki ilgili alana en fazla beş dakikalık video mesaj eklenmesi gerekiyor.

Başvuru formunun, programa katılım göstermek isteyen ekipteki tüm topluluk öncülerinin katkılarıyla doldurulması bekleniyor. Başvurular 17 Ocak 2023 saat 18.00 itibariyle kapanmıştır.

video hikaye/mesaj nasıl hazırlanır?

Başvurucuları daha yakından tanımak ve ekip olarak nasıl çalıştıklarını daha iyi anlayabilmek adına, topluluk hikayelerini bir video ile anlatmalarını istiyoruz. Başvurucular video hikaye / mesajlarını üretirken, diledikleri gibi yaratıcı olmakta özgürler. Bununla birlikte tek kural var:  Videoda tüm ekip üyelerinin aktif olarak var olması/ rol oynaması gerekiyor. 5 dakikayı aşan videolar, teknik olarak uygun bulunmayarak değerlendirmeye alınmayacak.

Video hikaye/mesajlar değerlendirilirken, çekim kalitesi vb. biçimsel unsurlar değil; içeriğin nasıl ortaya konduğu gözetilecek.

Başvurucuların video hikaye/mesajlarının aşağıdaki sorulara yanıt vermesi gerekiyor:

başvuru değerlendirmeleri nasıl yapılır?

Yapılan başvurular, teknik değerlendirme, yaklaşım değerlendirmesi ve nihai puanlama olmak üzere üç aşamada değerlendirilecek.

28 Aralık 2022’de, topluluk kuluçkasına dair soruları yanıtladığımız bir buluşma yaptık. Buluşma sunumuna ulaşmak için tıklayın. 

Bir sonraki bilgilendirme buluşmamız 5 Ocak 2023 saat 19.00’daydı. Buluşma kaydını izlemek için tıklayın. 

her türlü sorunuz için dunyalar@sivildusun.eu adresine yazabilirsiniz.

topluluk kuluçkası başvuru sürecimiz tamamlandı!
İlginiz için teşekkür ederiz.
Kuluçkaya dair tüm gelişmeler yakında bu sayfalarda olacak.