Sivil Düşün Dünyalar Sayfası Logosu

Topluluklardan güç almak ve onlara güç aktarmak yolunda eğitim, kılavuzluk, destek sağlayan; bakış açısı, yöntem, bilgi, beceri, donanım kazandıran bütüncül bir program.

Topluluk kuluçkası, hakları koruyup yaşatmak için çaba üretecek yeni topluluklar kurmak ya da var olanları dayanıklı, esnek ve kalıcı hale getirmek isteyen katılımcılarına, 360 derecelik bir hazırlanma-geliştirme-gerçekleştirme deneyimi sunuyor.

Programa; en az 3 en fazla 5 topluluk öncüsünün bir araya gelip oluşturduğu 61 ekip katılıyor.

topluluk kuluçkası; eğitimler, birebir mentor görüşmeleri, yol planı çalışmaları ve ekiplerin hem birbirlerinden hem uzmanlardan geribildirim alma süreci ile Sivil Düşün topluluk desteği için başvuru iletme aşamalarını içeriyor. 

Kuluçkaya, Türkiye’nin 23 şehrinden bir araya gelmiş 223 topluluk öncüsünün oluşturduğu 61 topluluk katılıyor.

Katılan ekipler arasında sayıca, ortak fikir ve bakış açılarını paylaştığı için bir araya gelenler başı çekiyor. Onları; ortak işler, yöntemler ve uygulamalar etrafında buluşan topluluklar, benzer hayat deneyimlerini paylaştığı için bir araya gelenler ve aynı coğrafyada yaşayanlar takip ediyor.

61 topluluğun ve yaşları 17 ile 70 arasında değişen topluluk öncülerinin odağında farklı konular yer alıyor:

kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği, çevre ve ekolojik haklar, çocuk hakları, kültürel haklar, LGBTQİ+ hakları, ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik, sürdürülebilir kalkınma, sağlık hakkı, gençlik hakları, mülteci ve sığınmacı hakları, kent hakkı, eğitim ve öğrenim hakkı, engelli hakları, şiddetsiz iletişim, cinsel sağlık ve üreme sağlığı hakkı, barınma hakkı, bilgiye erişim hakkı, erişilebilir sanat, çalışma hakkı, iletişim hakkı, medya ve basın özgürlüğü, hayvan hakları, dijital haklar, yaşam hakkı

ekipleri yakından tanı

2023 Haziran ayında başlayıp Eylül’e kadar sürecek kuluçka yolculuğunda online ve yüz yüze buluşmalar, panel, seminer ve atölyelerin yanı sıra her bir topluluğun kendileriyle eşleştirilen mentorlarla birebir görüşmeleri yer alıyor. 3 kez gerçekleşecek bu görüşmelerde topluluklar, mentorların kılavuzluğunda fikir, çalışma ve yol planlarını güçlendirmiş oluyor.

gün gün topluluk kuluçkası

Programa katılan her topluluk bir mentor ile birlikte çalışma fırsatı yakalıyor. Mentorlar topluluk öncülerinin kazanım ve öğrenimlerini çalışmalarına yansıtmaları için rehberlik ediyor. 

mentorları tanı