Kuluçkaya, Türkiye’nin 23 şehrinden bir araya gelmiş 223 topluluk öncüsünün oluşturduğu 61 topluluk katılıyor.

Katılan ekipler arasında sayıca, ortak fikir ve bakış açılarını paylaştığı için bir araya gelenler başı çekiyor. Onları; ortak işler, yöntemler ve uygulamalar etrafında buluşan topluluklar, benzer hayat deneyimlerini paylaştığı için bir araya gelenler ve aynı coğrafyada yaşayanlar takip ediyor.

61 topluluğun ve yaşları 17 ile 70 arasında değişen topluluk öncülerinin odağında farklı konular yer alıyor:

kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği, çevre ve ekolojik haklar, çocuk hakları, kültürel haklar, LGBTQİ+ hakları, ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik, sürdürülebilir kalkınma, sağlık hakkı, gençlik hakları, mülteci ve sığınmacı hakları, kent hakkı, eğitim ve öğrenim hakkı, engelli hakları, şiddetsiz iletişim, cinsel sağlık ve üreme sağlığı hakkı, barınma hakkı, bilgiye erişim hakkı, erişilebilir sanat, çalışma hakkı, iletişim hakkı, medya ve basın özgürlüğü, hayvan hakları, dijital haklar, yaşam hakkı