değerlendirme süreci ve kriterleri

Topluluk kuluçkası başvuru değerlendirmeleri üç aşamada gerçekleşecek:

teknik değerlendirme: Sivil Düşün ekibi tarafından aşağıdaki kriterlerin varlığı aranarak yapılır:


yaklaşım değerlendirmesi:
Sivil Düşün ekibi ve bağımsız uzmanlardan oluşan değerlendiriciler tarafından yapılır. Her başvuru, aşağıdaki tabloda yer alan kriterler doğrultusunda, iki bağımsız uzman tarafından değerlendirilir ve puanlanır.

KriterKriter Türü ve KatsayısıPuan (1-5)
1.     Topluluğun çalıştığı alan (lar) Sivil Düşün’ün program öncelikleriyle (Sivil Düşün’ün hak odaklı bakış açısı ve uygulama pratikleri)  örtüşüyor.

Belirleyici

X4

 
2.     Topluluk ekibi, topluluk kuluçkasından yararlanabilecek kapasite ve anlayışa sahip.

Belirleyici

X4

 
3.     Topluluk ekibi, topluluk kuluçkasından yararlanabilecek, tüm aşamaları tamamlayabilecek motivasyona sahip.

Belirleyici

X4

 
4.     Topluluk ekibi, kendilerini etkili bir şekilde ifade edebilme, yolculuk/çalışmalarını hikayeleştirebilme gücüne sahip.

Belirleyici

X4

 
5.     Bu topluluğun varlığı ya da çalışmaları mevcut koşullarda güncel bir ihtiyaca karşılık geliyor.

Destekleyici

X2

 
6.     Topluluk ekibi, yaratıcılık / yenilikçilikte örnek olabilir/ yeni yöntem ve yolların benimsenmesine öncülük edebilir.

Destekleyici

X2

 

 

Son aşamada, yaklaşım değerlendirmesinden aldıkları puanlara göre listelenen başvurucular için bağımsız uzmanlar tarafından bir nitelik değerlendirmesi yapılır. Bu değerlendirmede topluluk kuluçkasını, olabildiğince çeşitli coğrafya ve çalışma alanının dahil olacağı bir çeşitlilikte tasarlamak gözetilir.