Ne?
Dünyalar, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programının topluluk temelli çabaları güçlendirmek ve teşvik etmek amacıyla başlattığı bir girişim. Dünyalar Girişimi ile bir yıl boyunca, dünyayı değiştirecek adımları önce kendi dünyalarınızda atmaya davetlisiniz!

Neden?
Topluluklar oluşturmak; iklim krizi, yoksulluk, eşitsizlik gibi hakları yaralayan ortak sorunlarımızla mücadelede bize nasıl güç katar? Bu toplulukları, bilinç ve kararlılıkla hareket eden kalıcı yapılara nasıl dönüştürürüz?

Dünyalar, Temmuz 2022’den itibaren 12 ay boyunca, katkı sunmak isteyenlerle bu sorunun yanıtlarını keşfe çıkıyor.

Nasıl?

 1. Dijital Dünyalar buluşması
 2. Dijital medya kampanyası
 3. Yüz yüze forum
 4. Kapasite geliştirme eğitimleri
 5. Kılavuz içerikler
 6. Topluluk gücüyle gerçekleştirilen haklara güç verecek çalışmalar için Sivil Düşün Özel Desteği

dünyalar
topluluk atölyeleri
şehrinize geliyor!

Bir çağa gelip dayandık. Öyle ki, dünyanın öbür ucundaki kıtanın sorunu, bizim şehrimizin de sorunu. İklim krizi, yoksulluk, eşitsizlik hepimizi farklı biçimlerde etkiliyor. Ve evet, artık bunları ele alış biçimlerimizde bir değişime gitmemiz gerekiyor. Peki bir arada olmak, bize bu yolda nasıl güç katar?

Yaşadığınız bölgede/şehirde/muhitte sizin gibi değişimi düşleyenlerle tanışıp buluşmak, topluluk olmanın anlamı ve yeni yolları üzerine konuşmak istemez misiniz? Şehrinize geliyoruz!

Eylül ve Kasım aylarında Türkiye’nin farklı şehirlerinde bir dizi topluluk atölyesi düzenliyoruz. Lüleburgaz, Ankara, Gaziantep, Diyarbakır, Samsun, Trabzon, İzmir ve Denizli’de gerçekleşecek atölyeler çevre illerin de katılımına açık. Yarım günlük yemekli buluşma şeklinde hayata geçecek programa katılanlar topluluk olmanın anlamı, gücü ve yöntemlerini tartışarak bilgi ve bakış açısı edinme fırsatı yakalayacak.

1

dünyalar buluşmaları

Sivil Düşün’ün başlattığı dünyalar. girişimi, ilk adımlarını attı. Dünya için bir araya gelmeye, topluluk oluşturmaya, oluşturdukları toplulukları sürdürülebilir kılmaya istek duyanlar 26-27-28 Temmuz tarihlerinde dünyalar. buluşmalarında bir araya geldi. Komşularıyla, arkadaşlarıyla, ailesiyle, öğrencileriyle, örgütlendiği insanlarla dünyamızın geleceğini konuşanlar bu sefer hep birlikte daha iyi ve daha fazla ne yapabiliriz diye sorup, yola koyuldu.

dünyalar. buluşmalarında önce 26 Temmuz günü gerçekleşen panellerde bir araya geldik. İstanbul Planlama Ajansının Florya’daki tesislerinden canlı olarak yayınlanan panellerin ardından da 27-28 Temmuz tarihlerinde 4 bölgeden aktivistler ve uzmanlar masa buluşmalarında bir araya geldi.

Etkinliğin detayları sivildusun.net’te, paneller ise Sivil Düşün YouTube kanalında!

dijital medya kampanyası

2

Dünyanın ortak sorunları sizi ve çevrenizi nasıl etkiliyor?

Yaşadığınız yere özel riskler, zorluklar, eşitsizlikler neler?

Tüm bunlara cevap verirken toplulukların gücünü nasıl kullanabilirsiniz?

Mahallenizde nasıl yeni topluluklar kurarsınız, var olanları nasıl güçlendirirsiniz?

Bilgilendirici ve eğlenceli içerikler, tartışmalar ve yarışmalarla hep beraber keşfedeceğiz, kavrayışımızı geliştireceğiz; iyi örneklerden ilham alacağız. Kampanyaya ses olmak, hem kendinize hem topluluğunuza güç vermek için Dünyalar’ı takip edin!

Başkaları bu işi nasıl yapıyor?

forum

3

Yıl bitmeden, dünyadan ve Türkiye’den sivil alanda değişimi büyütenlerle yüz yüze, yan yana olacağımız bir forumda bir araya geleceğiz. Bu buluşmada; yeni bağlantılar kurup fikirleri değiş tokuş etmek için fırsatımız olacak; topluluk temelli çabalara güç katan yöntem ve araçlarla ilgili son gelişmelerden ilk elden haberdar olacağız, iyi uygulama örneklerini keşfederek kendimiz için paylar çıkaracağız. Forum programına dair tüm detaylar için Dünyalar’ı takip edin!

4

eğitimler

Dünyayı daha yaşanır bir yer yapmak, haklara güç vermek için topluluk temelli çabalar mı ortaya koymak istiyorsunuz? Bu yolda kendinizi veya topluluğunuzu geliştirmeye mi ihtiyacınız var? Hem dijitalde hem de yüz yüze farklı eğitim fırsatlarından yararlanabilirsiniz. Eğitimler için Dünyalar’ı takip edin!

5

kılavuz içerikler

Toplulukları; dünyanın ortak sorunlarına, hepimizin haklarını koruyarak çözüm üretmek için çalışacak, dayanıklı ve kalıcı yapılar olarak yönetebilir miyiz? Bakışımızı, tavrımızı, politikamızı, sistemimizi, çalışma ve yaşama biçimimizi yeniden ele alıp değiştirmek yolunda bir arada hangi adımları, nasıl atabiliriz? Bize yol gösterecek işe yarar yöntem ve araçları tanıyıp birlikte geliştirecek, dünyadan ve Türkiye’den başarı hikayelerini keşfederek ilhamı büyüteceğiz. İçeriklere ulaşmak için Dünyalar’ı takip edin!

6

özel destek

Sivil Düşün, topluluk temelli çabaları teşvik etmek için özel bir destek paketi duyuracak. Bir veya daha fazla hak alanını koruyup geliştirmek için toplulukları odağına alarak yürütülen çalışmaların hayata geçmesi için ayni katkı ve uzmanlık desteği sunulacak. Özel Destekle ilgili tüm gelişmelerden anında haberdar olmak Dünyalar’ı takip edin!

“Dünyada daha iyi bir yaşamı bir arada nasıl düşler, düşünür, başlatır ve büyütürüz?”

Topluluklar oluşturmak; iklim krizi, yoksulluk, eşitsizlik gibi hakları yaralayan ortak sorunlarımızla mücadelede bize nasıl güç katar? Bu toplulukları, bilinç ve kararlılıkla hareket eden kalıcı yapılara nasıl dönüştürürüz?

Dünyalar, Temmuz 2022’den itibaren 12 ay boyunca, katkı sunmak isteyenlerle bu sorunun yanıtlarını keşfe çıkıyor. Mekanda Adalet Derneği (MAD), sürecin farklı aşamalarında, Sivil Düşün’e uzmanlık katkısı veriyor.

Bir yıl boyunca birlikte neler yapıyoruz?

 1. Dijital Dünyalar buluşması
 2. Dijital medya kampanyası
 3. Yüz yüze forum
 4. Kapasite geliştirme eğitimleri
 5. Kılavuz içerikler
 6. Topluluk gücüyle gerçekleştirilen haklara güç verecek çalışmalar için Sivil Düşün Özel Desteği

dünyalar hikayesi

Değişimi önce kendi dünyalarımızda düşleriz. Kıtaları katedecek adımları, önce yaşadığımız yerde atarız. En ihtiyaç duyulan zamanlarda ilk önce aile, komşular, arkadaşlar, tanıdıklar ya da sosyal çevrede bir araya geliriz. Bu gruplarda ortak amaçlarımızı farklı bakış açılarıyla etraflıca düşünebilir, onlara ulaşmak yolunda sağlam hareketler başlatıp iş üretebiliriz. Bütün bu birbirinden beslenen dünyaların içinde bir arada güçlenirken, fark etmeden kendi topluluklarımızı kurar, ortak faydayı büyütürüz.

Dünyamız biricik. Onu, hepimiz için daha yaşanır bir yer yapmanın yolları ise sayısız. Yapacağımız tercihler ortak geleceğe yön verecek. Bu geleceği kurarken, bilinçle ve kararlılıkla oluşturulan topluluklardan güç alabilir miyiz? 

keşfet

Dünyalar Dijital Topluluğuna katılarak farklı insanlarla ortak amaçlar için fikir geliştirebilir, online tartışmalarda yerinizi alarak dünyanın ortak sorunlarına karşı bir arada mücadeleye yön verebilirsiniz.

sözlük

Ortak bir çıkarı, amacı, kimliği, coğrafi konumu veya dünya görüşünü paylaşan bir grup insan.

Topluluklar iklim krizinin büyük ve korkutucu etkileri karşısında bizlerin dayanıklılığını ve harekete geçme kapasitesini artırır. Örneğin gıda toplulukları, beslenme ihtiyacımız etrafındaki sosyal adaletsizlikten kuraklığın getirdiği risklere kadar farklı sorunlara çözüm üretir.

Bir topluluk odağında veya topulukla ilgili olan. Bu yaklaşım, birlikteliğin gücünden faydalanmamızı sağlar. Örneğin, gıda topluluklarında sıkça uygulandığını gördüğümüz topluluk temelli tarım faaliyetleri hem üreticileri hem tüketiciler piyasanın belirsizliklerinden korumayı amaçlar. Üreticiler daha adil ve güvenli bir ekonomik faaliyet sürdürürken, tüketiciler gıdalarının üretim koşullarını bilerek ve bu koşulların daha sağlıklı olmasını destekleyerek sürece katılmış olurlar.

Bir topluluğun,  olumsuz durumlara yanıt vermek, bunlara direnmek ve bunlardan kurtulmak için mevcut kaynakları kullanma; zorlayıcı koşullara uyum sağlama ve kendisini, gelecekte de kalıcı olarak var edecek şekilde dönüştürebilme yeteneği.

Topluluklar sıklıkla bireylerin gönüllü emekleri sayesinde ilerlediği için aslında zarara açık, hassas yapılar. Topluluk dayanıklılığı, bu hassasiyeti ve bu hassasiyetin üstünde doğabilecek krizlerin etkilerini azaltıp onlara uyum gösterebilmemiz için bize bir çerçeve sunar.

 • Aileleri, ekonomileri, toplumu, kurumları, bireyleri ve çevreyi iklim kriziinin mevcut etkilerinden korumak, gelecekteki etkilerine hazırlamak, potansiyel fırsatlardan yararlanılmasını sağlamak, sonuçlarla başa çıkma ve sorunları yönetme kapasitesini artırmak, için davranışları, politikaları sistemleri, gündelik yaşam ve çalışma hayatını değiştirmeye yönelik adımlar
 • Kaybedilen veya zarar gören doğal, insani ve mali kaynakların geri kazanılması ve yenilenmesine yönelik adımlar

Uyum iklim krizinin etkilerinden zarar görme riskimizin azaltılmasını sağlar. Örneğin iklim kriziyle birlikte artan sıcak dalgaları (yaz dönemlerinde belli bir bölgede sıcaklığın en az 3-5 gün boyunca en az 3-5 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi) karşısında bir apartmandaki komşuların kendi içlerinde birbirlerini whatsapp grubundan bilgilendirdikleri bir erken uyarı sistemi kurmak

Ya da,

Apartmanda yaşayan yaşı ileri bireylerin günlük alışverişlerinin apartmandaki gençler tarafından yapılması gibi destek mekanizmaları oluşturmak

Gezegenin daha yüksek sıcaklıklarda ısınmasının önüne geçmek için atmosferde ısı tutan sera gazı emisyonlarını önlemek ve azaltmak veya bu gazların emilimini artırmak amacıyla atılan adımlar.

Ulaşımda fosil yakıtlara dayalı araçlar yerine örneğin bisiklet kullanmak azaltıma katkı sağlar. Ancak azaltım faaliyetleri bireyler veya topluluklar olarak etki edip doğrudan çözüm üretme kapasitemizin nispeten daha düşük olduğu faaliyertlere denk düşüyor.  Devletler ve büyük şirketlerin politikaları ile faaliyetleri azaltımda daha büyük rol oynuyor.

İklim adaleti iklim krizine karşı gerçekleştirilen faaliyetlerde mevcut adaletsizlikleri tekrar üretmemek ve yeni adaletsizlikler yaratmamak için geliştirilmiş bir yaklaşım.

 

Örneğin iklim krizinin daha da derinleşmesini önlemek için kapatılacak termik santrallerin işçileri ile  santralin bulunduğu yore halkının kapatma sonrası ekonomik/sosyal güvence kazanması için adil geçiş planı hazırlamak iklim adaleti odaklı bir çalışma olabilir.

Doğal iklim değişikliğine ilaveten, doğrudan veya dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimini bozan insan kaynaklı sera gazı salımlarının iklimde meydana getirdiği değişiklik

Sıcaklık ve hava düzenlerindeki değişimler; Dünyanın farklı sistemlerini etkileyerek yoğun kuraklık, su kıtlığı, şiddetli yangın/seller, deniz seviyesinin yükselmesi, buzulların erimesi, yıkıcı fırtınalar ve biyolojik çeşitliliğin azalması gibi sonuçlara yol açan değişimler getirir.

İklim değişikliği doğa bilimleri tarafından iklim krizini anlayabilmemiz için geliştirilmiş bir çerçeve. Bilimsel veriler ve geleceğe yönelik modelleme çalışmaları geleceğe dair riskleri daha iyi öngörmemizi ve buna göre harekete geçmemizi sağlar.

İklim değişikliğini azaltmak veya durdurmak ve bundan kaynaklanan potansiyel olarak geri döndürülemez çevresel zararı önlemek için acil eylemin gerekli olduğu durum.

İklim acil durumu toplumsal ve politik anlamda iklim krizi sorununu olağanüstü bir aciliyet gündemi olarak ele almamızı ve buna göre harekete geçmemizi sağlamak için geliştirilen bir söylem. Örneğin genç iklim aktivistlerinin sürdürmekte olduğu İklim Acil Durumu İlan Edilsin  kampanyaları bu söylemi oluşturmaya yönelik bir çaba olarak görülebilir.

Küresel iklimde son derece tehlikeli ve geri döndürülemez değişiklikler tehdidi ile nitelendirilen durum.

İklim krizi iklim acil durumu söylemine benzer bir şekilde, toplumsal ve politik yanlarının ortaya çıkarılması ve daha iyi anlaşılması için geliştirilmekte olan bir söylem.